เทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับการตกปลา
อัฟเดท เทคนิคใหม่ๆทุกอาทิตย์
  เทคนิคการเกี่ยวเหยื่อยาง
  เทคนิิควิธีการเกี่ยวปลายาง
  เทคนิคการตกปลากรายเบื้องต้น
  เกร็ดที่ต้องรู้เกี่ยวกับการตกปลา
  การตกปลาสร้อยลอยคอ
  ตีเหยื่อปลอม เวอร์ชั่นตีชะโด
  การเพาะเล้ยงไส้เดือน
  ตกปลาสลิด
  เข้าหมายอย่างมืออาชีพ ตอนที่1
  เข้าหมายอย่างมืออาชีพ ตอนที่2
  เข้าหมายอย่างมืออาชีพ ตอนที่3
  เข้าหมายอย่างมืออาชีพ ตอนที่4
  วิธีเอาเบ็ดที่เกี่ยวมือออก
  คำภีร์ตีปลาช่อน
  การสร้างแอ็คชั่นเหยื่อผิวน้ำ
  การตกปลาสวาย แบบร้อยมาลัย
  ตีเหยื่อปลอม ชายฝั่งทะเล
  เทคนิคการเดินตีเหยื่อปลอม
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า   1 , 2