เทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับการตกปลานี้ทางเวปได้รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
ในการตกปลาจึงเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นระดับแรกและผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วหรือระดับปานกลาง
ซึ่งเทคนิิคซึ่งได้รวบรวมมานี้คงมีประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเทคนิคทุกท่านที่ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เปิดเ้ผย
แก่สาธารณะชนเพื่อให้พวกเรามีโอกาสฝึกฝนและคิดต่อยอดต่อไป