เที่ยวราคาประหยัด
ประเภทที่พัก
ค่าบริการ
ค่าบริการลากแพ
-   แพพัก (พร้อมชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม เครื่องครัว) (มีเรือพายให ้1ลำ)
                   
    (จันทร์-พฤหัสบดี)    
[1000-1500 บาท ] /แพ/คืน
สำหรับ 1-10 ท่าน
เพิ่มค่าเรือลากแพ
800-1000บาท ต่อแพ
(ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง)


-   แพพัก (พร้อมชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม เครื่องครัว ) (มีเรือพายให ้1ลำ)
                   
    (ศุกร์ เสาร์ อาทิิตย์ วันหยุดพิเศษ)    
[1500-2000 บาท ] /แพ/คืน
สำหรับ 1-10 ท่าน
-   เพิ่มอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น
CALL

หมายเหตุ 
  - ท่านสามารถเลือกที่จะลากแพ(ล่องแพ)หรือไม่ลากก็ได้...
  - ลากแพ(ล่องแพ)...ท่านสามารถเลือกระยะทางที่ต้องการได้ไม่ว่าจะต้องการช่วงลำน้ำกว้างหรือแคบ
้แนะนำให้ลากไปอีกฝั่งเพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
และเป็นบริเวณที่ไม่มีใครอยู่อาศัย  เงียบสงบดีครับ...
  - ถ้าต้องการลากแพ(ล่องแพ)ไประยะไกล เพื่อล่องไปตามลำน้ำกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เที่ยวแบบสบายๆสไตล์แพกเกจ ในราคาสุดคุ้ม
ประเภทแพกเกจ
ค่าบริการต่อท่าน

2 วัน 1 คืน
- อาหาร 3 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
- ตกปลา พายเรือเล่น เล่นน้ำ
   


รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 590 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 990 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)

2 วัน 1 คืน
- อาหาร 3 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
- ออกเรือตกปลาพร้อมไต๋
- พายเรือเล่น เล่นน้ำ


รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 790 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 1,190 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)

2 วัน 1 คืน
- อาหาร 3 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวธรรมชาติ
- ออกเรือตกปลาพร้อมไต๋
- พานั่งไปเที่ยวชมโบสถ์สแตนเลส
- พายเรือเล่น เล่นน้ำ


รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 890 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 1,290 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)


3 วัน 2 คืน
- อาหาร 6 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
-นั่งเรือท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
บริเวณน้ำเอ่่อ
- พายเรือ เล่นน้ำ

รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 990 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 1,390 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)

3 วัน 2 คืน
- อาหาร 6 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
- ออกเรือตกปลาพร้อมไต๋


รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 1,490 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 1,890 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)

3 วัน 2 คืน
- อาหาร 6 มื้อ
- ลากแพข้ามฝั่ง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
- ออกเรือตกปลาพร้อมไต๋
- พานั่งไปเที่ยวชมโบสถ์สแตนเลส
- พายเรือ เล่นน้ำ

รับตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 1,690 บาท (เดินทางไปเอง)
ราคา ท่านละ 2,090 บาท (รวมรถรับส่งกรุงเทพ-แพพัก) (ราคานี้รวมค่าแพพักแล้ว)


หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มและน้ำแข็ง

- ทุกแพกเกจมีเรือพายให้ 1ลำ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการลากแพไป-กลับแล้ว
บริิการอื่นๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้

- บริการให้เช่าเรือตกปลา + คนขับเรือ  800-1500 บาท/วัน/ลำ (หรือแล้วแต่ตกลง)

- บริการลากแพไป-กลับ 800 - 1000 บาทต่อหลัง (ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการตกลง)
- บริการไกด์นำเที่ยวเดินป่าไป-กลับภายใน 1 วัน      Call
- บริการนำเที่ยวเดินป่า+ค้างคืนกางเต็นท์ในป่าหรือบนลานกว้าง
ของยอดเขา(ทริปนี้จะได้เดินป่้าของจริงครับข้างบนสวยบรรยากาศดีมากครับ)   CALL 
- เหมาเรือท่องเที่ยวโบสถ์แสตนเลส 1500 บาท / ไป-กลับ
- บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ ทุ่งมะกอก-แพ  2000  บาท (แล้วแต่ช่วงฤดู)
- บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ กทม.-แพ โดยรถกระบะ วันละ 1500 (ไม่รวมค่าน้ำมัน)
- เช่าลอบดักปลา 200 บาท/ครั้ง
- บริการไส้เดือน ถังเล็ก 100 บาท ถังใหญ่ 200 บาท (สั่งได้ที่แพ)
- บริการรับส่งหรือสั่งของทางเรือเพิ่มเติมนอกรอบและนอกเวลากรณีลากแพออกไป คิดค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง
 หมายเหตุ 
- ทริปเดินป่าจะมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมนำทางและดูแลความปลอดภัยให้ครับ